Photo: OMN

Mattan som en hatt för fötterna, in collaboration w. Filip Mayer