BULK VISIONI serien Bulk Vision prövar Kalle Lindmark bland annat att konfrontera betraktaren med en blick och därmed låta målningen titta tillbaka på betraktaren. Skuggan som faller över en bilhuv är målad som om den kommer mot oss. På så sätt skapar konstnären ett möte mellan två blickar: betraktarens blick och den person som skapar skuggan över bilhuven.
    [...][Lindmarks] verk är grundat på ett starkt intresse för själva måleriprocessen. Konstnären undersöker spänningen mellan vad som är närvarande och vad som är frånvarande i hans måleri: vad vi ser och och vad vi inte ser ges samma tyngd. En reflektion på en yta ger en bild av vad som finns, eller kan finnas, framför ytan - det som betraktaren framför målningen inte ser. På så vis kan bilden ta plats och formuleras tillsammans med betraktaren - vad finns bakom verket och framför, och vart slutar verket?


Utdrag ur utställningskatalogen till utställningen We will push the ship from shore and let it drift toward the darkest of oceans